Jednolity Plik Kontrolny  (JPK)

Andersen Tax w Polsce dysponuje autorskim narzędziem do generowania JPK, a także wiedzą ekspercką w tym zakresie. Nasze narzędzie z sukcesem zostało wdrożone i korzystają z niego międzynarodowe korporacje. Narzędzie to doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy w dużych firmach zostały wdrożone systemy klasy ERP, które nie są dostosowane do polskich przepisów, jak również w przypadku ewidencji prowadzonej przez średnich, małych i mikro-przedsiębiorców.

Narzędzie Andersen Tax:

  • umożliwia automatyczny eksport za pomocą stworzonego makro danych z raportu, do arkusza w formacie Excel zaprojektowanego przez Andersen Tax zgodnie ze schematem zdefiniowanym przez Ministerstwo Finansów,
  • pozwala na przekonwertowanie pliku JPK do formatu XML, w celu wysłania go organom podatkowym w wymaganym formacie, pozwala na walidację danych zawartych w raporcie,
  • umożliwia kontrolę poprawności i spójności danych,
  • generuje plik w pełni spełniający wymogi określone przez Ministerstwo Finansów.

Decydując się na skorzystanie z naszego narzędzia informatycznego zapewniamy Państwu także pełne wsparcie naszych specjalistów.