Ceny transferowe

Oferujemy wiodące doradztwo w zakresie cen transferowych świadczone przez specjalistów docenionych przez International Tax Review. Zakres naszych usług dotyczących cen transferowych obejmuje:

  • doradztwo w zakresie polityki cen transferowych i opracowywanie strategii optymalizacyjnych,
  • opracowywanie analiz porównawczych w zakresie rynkowego charakteru zastosowanych cen transferowych dla transakcji towarowych, usługowych, finansowych i opłat licencyjnych w oparciu o dane zawarte w bazach danych,
  • występowanie w imieniu klientów w zakresie Uprzednich Porozumień Cenowych zawieranych z Ministerstwem Finansów,
  • wsparcie w zakresie kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo-administracyjnych,
  • przegląd i opracowywanie dokumentacji podatkowych w zakresie cen transferowych zgodnych z Wytycznymi OECD oraz art. 9a ustawy o CIT.

Od 1 stycznia 2017, zgodnie z polskimi przepisami przygotowanie analiz porównawczych w celu uzasadnienia polityki cen transferowych jest obowiązkowe. Dzięki doświadczeniu oraz szerokiej gamie baz danych, Andersen Tax posiada wyjątkowe zasoby do przygotowania tego typu analiz. Andresen Tax oferuje przeprowadzenie skomplikowanych analiz porównawczych przy pomocy szeregu baz danych, takich jak:

  • Amadeus – bazę danych zawierającą dane dotyczące sprawozdań finansowych około 21 mln. europejskich spółek kapitałowych,
  • Infoveriti / Infocredit – bazy danych zawierające dane dotyczące sprawozdań polskich spółek kapitałowych,
  • RoyaltyRange / RoyaltySource / RoyaltyStat / ktMINE / MARKABLES– bazy danych zawierające informacje na temat umów licencyjnych,
  • Bloomberg Professional / Thomson Reuters– bazę danych zawierającą informacje dotyczące transakcji finansowych (pożyczki, obligacje, transakcje swap).

Z powyższych baz danych korzystają urzędy skarbowe oraz Ministerstwo Finansów.